Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες ,σε θέματα πολεοδομικής φύσεως ,απο το 2015 στη ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαἱας , με έδρα τη Πάτρα . Είμαι πολιτικός μηχανικός με beng απο το Liverpool John Moores Univeristy και με MSc στις ανστισεισμικές κατασκευές απο το πανεπιστήμιο του Brighton της Αγγλίας. Επίσης είμαι ενεργειακός επιθεωρητής τάξης Ά , ελεγχτής δόμησης Γ´ τάξης και κατέχω μελετητικό πτυχίο Ά τάξης.