• Έκδοση πολεοδομικών αδειών 

  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

  • Βεβαιώσεις μεταβίβασης

    

  • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης 

  • Τοπογραφικά 

  • Κτηματολόγιο

  • Στατικές μελέτες

  • Άδειες καταδαφίσεων
 • Πολεοδομικές διεκπεραιώσεις
 • Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας

Tακτοποιήσεις αυθαιρέτων
με το Νόμο 4495/17